Метални нагревателни елементи


Металните нагревателните елементи са предназначени за работа във всички видове електросъпротивителни пещи с максимална работна температура в пещното пространство до 1300 °С.
Те са за открит монтаж и се разполагат по страничните стени, свода, пода и вратите на пещта, в канали, на носещи керамични плочи или върху носещи керамични тръби.
Нагревателите се конструирани така, че да имат дълъг живот при работа на максимална мощност. Това е възможно с използването на нови висококачествени съпротивителни сплави в комбинация с усъвършенствана технология за изработването им.
Предлаганите метални нагревателни елементи се изработват от съпротивителни проводници или лента марка Kanthal.
Нашата фирма е натрупала значителен опит в проектирането и производството на тези нагревателни елементи и може да произведе метални нагревателни елементи по всяко техническо задание.