Нагревателни елементи в излъчващи тръби


Нагревателните елементи в излъчващи тръби са предназначени за работа в електрически пещи и агрегати, използващи защитна или регулируема атмосфера, с максимална работна температура до 1100 °С.
Използването на нови съпротивителни сплави от марка Kanthal и висококачествена керамика, съчетано с някои оригинални технологични решения, осигуряват надеждна работа на нагревателите елементи.
Голямо предимство на нагревателите е безпроблемното им приспособяване към съществуващото захранване и схема на свързване.
Производствената ни номенклатура включва нагревателни елементи с диаметър Ф 70, 80, 90, 98, 110, 124, 132, 135, 154 и 170 mm и дължина до 6000 mm.
По заявка можем да произведем нагревателни елементи с други диаметри и дължини.
Нагревателните елементи са пригодени за монтаж във всички типови излъчващи тръби. За постигане на дълъг живот на нагревателя е препоръчително използването на тръби от Kanthal APM.
Тръбите APM имат по-дълъг живот, висока механична здравина в горещо състояние (при температури до 1250 °С), висока устойчивост на карбонизация и липса на нагар и замърсяване. Тръбите се доставят в готов за работа вид.
По заявка можем да произведем и доставим всеки нагревателен елемент, комплектован с подходяща за него излъчваща тръба APM.