Патронни нагревателни елементи


Патронните нагревателни елементи са предназначени за работа в електросъпротивителни пещи, сушилни, подгревателни вани, камери за измиване на детайли и др. с максимална температура в работното пространство до 500 °С.
Нагревателните елементи се монтират в защитни стоманени тръби, разположени хоризонтално или вертикално в работното пространство на термичното съоръжение.
Използването на подходящи съпротивителни сплави от Kanthal и висококачествена керамика, съчетано с някои нови технологични решения, осигуряват надеждна работа на нагревателните елементи.
Производствената ни номенклатура включва нагревателни елементи с диаметър Ф 32, 35, 42, 46, 54, 60, 70, 80, 90 и 98 mm и дължини до 3500 mm.
Нашата фирма е натрупала значителен опит в проектирането и производството на тези нагревателни елементи и може да произведе патронни нагревателни елементи по всяко техническо задание.