Термични пещи


Предназначени са за термична или химико-термична обработка на стоманени детайли, върху които могат да се извършват един или няколко от следните технологични процеси: отпуск, отгряване, стареене, нормализация, закаляване, газова цементация и газова нитроцементация.

Номенклатурата на производство включва:

  • Камерни електрически пещи, с максимална работна температура 700 °С, 1000 °С, 1200 °С и мощност 20 … 160 kW;
  • Универсални камерни пещи, състоящи се от работна (нагревна) камера с муфел, предкамера със закалочна вана и подвижен манипулатор, с максимална работна температура 950 °С и мощност 45 …108 kW;
  • Шахтови електрически пещи, с максимална работна температура 700 °С, 1000 °С, 1200 °С и мощност 30 … 160 kW;
  • Проходни тълкателни пещи, с максимална работна температура 700 °С, 1000 °С и мощност 60 … 450 kW;
  • Конвейрни проходни пещи, със или без закалочна вана, с максимална работна температура 700 °С, 950 °С и мощност 55 … 500 kW.

Предлаганите термични пещи се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.