Агрегати (линии) за термообработка


Линиите за термообработка представляват съвкупност от пещи и друго оборудване, обединени от общи комплексни технологични процеси и средства за механизирано транспортиране на обработваните детайли по елементи на оборудването в последователност, обусловена от технологичния процес, в който нагрева има преобладаващо значение. Всички типове линии за термообработка се изработват съобразно нуждата и по задание на клиента.

Номенклатурата на производство включва:

  • закалочно отпускни линии;
  • нормализационно отгревателни линии;
  • линии за комплексна химико-термична обработка.

Предлаганите линии за термообработка се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.