Камерни пещи


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли в окислителна или защитна атмосфера. Те могат да се използват за закаляване, нормализация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 оС.

Конструкция

Пещите от този тип се характеризират с:

  • възможност за автоматично и ръчно управление на температурата в пещта по зададен технологичен режим. Температурата се регулира от специални ПИД регулатори с помощта на термодвойки, разположени в нагревната камера;
  • специални блокировки, изключващи захранването на нагревателните елементи в момента на отваряне на вратата и непозволяващи включването им, докато вратата е отворена;
  • минимални топлинни загуби при разгряване и в установен режим на работа на пещта;
  • поддържане с висока точност на зададената работна температура;
  • проста експлоатация и надеждна работа.

Конструкцията на пещта е заваръчна, изработена от профилна и листова стомана.

Топлинната изолация е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли и бетони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, вати и мати.

Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в работната камера.

Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.

Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.