Камерни пещи с подвижен под


Предназначение

Предлаганите камерни електросъпротивителни пещи с подвижен под могат да се използват за отвръщане, нормализация, сушене, изпичане на керамика, декоративно изпичане на живопис по стъкло и други процеси, изискващи нагряване на изделията до 1260 °C.

Конструкция

Пещта се състои от две части – стационарен корпус и подвижна количка (под). Изделията, които се термообработват, се нареждат върху количката, когато тя е извадена от работната камера в крайно предно положение.
Корпусът на пещта е изграден от профилна и листова стомана.
Топлинната изолация на работната камера е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и защитни покрития.
Топлинната изолация на пода е изпълнена от съвременни шамотни материали в комбинация с лекотегловни огнеупорни и влакнести материали, подредени по определен начин и схема.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в работното пространство на пещта.
Задвижването на подвижната количка е електромеханично, захранвано с подвижен кабел.
При отваряне на работното пространство (изкарване на количката) е предвидена блокировка за изключване на всички нагревателни елементи.
Работната камера е разделена на топлинни зони. Всяка от тях е снабдена с независимо действаща терморегулираща система, състояща се от стандартни термодвойки и микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.