Камерни пещи в окислителна среда


Предназначение

Електросъпротивителните камерни пещи в окислителна среда имат универсално предназначение. Може да се използват за закаляване, отвръщане, отгряване, нормализация и други процеси, изискващи нагряване до 1260 ºС.

Конструкция

Конструкцията на пещта е заваръчна от профилна и листова стомана.
Вратата на пещта се отваря автоматично в посока “нагоре – надолу”, чрез мотор-редуктор.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от съвременни лекотегловни огнеупорни тухли, плочи и мати.
Електрическите нагреватели са изработени от нагревателен проводник, характеризиращ се с висока механична здравина в горещо състояние и са разположени по подходящ начин в работното пространство на пещта.
Управлението по температура се осъществява от микропроцесорен програмируем ПИД – терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.