Електродни солни вани

Предназначение

Солно-електродните вани са предназначени за нагряване при закалка на всички видове бързорежещи стомани, за нагряване на стоманени заготовки и за отвръщане на специална и въглеродна стомана. Те могат да се използват при работна температура до 1300 °С.

Конструкция

Солната вана се състои от заварен стоманен корпус, в който са поместени топлинната изолация и междинен кожух от огнеупорна стомана, иззидан отвътре със специални високоалуминоокисни огнеупорни тухли. В работното пространство на огнеупорната вана са монтирани електроди, поддържани от водоохлаждаеми носачи. Електродите са изолирани от стоманения корпус. Пещта се захранва със степенен трифазен сух трансформатор.
Водоохладителната инсталация на носачите на електродите се свързва с водопроводната мрежа чрез гъвкави каучукови маркучи.
Топлинната изолация на ваната е изпълнена по един нов, съвременен и надежден начин. Огнеупорният слой на ваната е изпълнен от високоалуминоокисни плътни тухли с ниска порьозност. Към металният междинен кожух тухлите са уплътнени с подходящ огнеупорен бетон. Зад тигела изолационният слой на ваната е изпълнен от вакуумформовани топлоизолационни плочи и гъвкави мати, а пода на ваната е изпълнен от специални лекотегловни огнеупорни тухли. Материалите са химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди.
Температурата в работното пространство на пещта се регулира от микропроцесорен програмируем ПИД регулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите солни вани от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.