Сушилни пещи


Предназначение

Сушилните пещи и камери са предназначени за изсушаване на различни материали и изделия при температура до 300 °С. Според предназначението си са:

  • Промишлени сушилни пещи;
  • Сушилни пещи за дървесен чипс;
  • Сушилни камери.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана. Може да бъде изпълнен от термопанели и профилна стомана.
Топлинната изолация на сушилнята е изпълнена от химически неутрални изолационни вакуумформовани ултралекотегловни плочи, подредени по определен начин и схема на укрепване и залепване.
Нагревателните елементи са разположени равномерно по дължината на двете странични стени на нагревната камера и са отделени от работното пространство със снемаеми метални екрани.
Използват се електрически нагреватели, патронен тип или тръбни.
Управлението по температура се извършва от микропроцесорен програмируем ПИД – терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка, разположена на подходящото място в работното пространство на пещта.
Електрическите таблата са предназначени за захранване и управление на съответната сушилня с работно напрежение, съгласно проекта за управление на топлинните процеси. Електро таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Сушилните и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).
Предлаганите сушилни и камери се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.