Промишлени сушилни пещи


Предназначение

Електросъпротивителните сушилни имат универсално предназначение – може да се използват за изсушаване на различни материали и изделия при температура до 300 °С. Конструкцията на сушилните могат да бъдат взриво и пожаро – безопасно изпълнение в зависимост от изискванията на клиента.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана.
Топлинната изолация на сушилнята е изпълнена от химически неутрални изолационни вакуумформовани ултралекотегловни плочи, подредени по определен начин и схема на укрепване и залепване.
Нагревателните елементи са разположени равномерно по дължина на двете странични стени на нагревната камера и са отделени от работното пространство със снемаеми метални екрани.
Използват се електрически нагреватели, патронен тип или тръбни.
Управлението по температура се извършва от микропроцесорен програмируем ПИД – терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка, разположена на подходящото място в работното пространство на пещта.
Принудителната циркулация на въздуха в нагревната камера на пещта се осъществява с помощта на центробежен вентилатор, задвижван от асинхронен електродвигател.
Нагревната камера на пещта се затваря с врата, отварянето и затварянето на която се осъществява ръчно. Конструктивно са предвидени необходимите решения за постигането на надеждно уплътняване по време на работа на пещта.
Към пещта по желание на клиента, може да бъде монтирана подвижна количка, която да се движи по релсов път. Задвижването на количката в посока напред – назад може да се осъществява ръчно или автоматично.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.