Сушилни камери

Предназначение

Предлаганите сушилни камери са предназначени за сушене на прахови електростатични покрития с различни размери и транспортни системи. Съоръженията осигуряват максимална равномерност на нагряването, липса на температурно разслояване, точно поддържане на технологичния режим. Използват се и като нагревателни пещи за темпериране на процеси и изделия, например при производство на бобини за ел. двигатели, керамични пещи за изделия с различни габарити и др.

Конструкция

Корпусът може да бъде заваръчна конструкция от листов материал и профили, или подходящи панели и профили в зависимост от нагревната температура.
Управлението по температура се извършва от микропроцесорен програмируем ПИД – терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка, разположена на подходящото място в работното пространство на пещта.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите сушилни камери се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.