Сушилни пещи за дървесен чипс


Предназначение

Сушилните от този тип имат универсално предназначение – могат да се използват за изсушаване на различни материали и изделия при температура до 300 °С. Конструкцията на сушилните не е взриво и пожаро – безопасно изпълнение.

Конструкция

Металоконструкцията на сушилнята е изпълнена от профилна и листова стомана. Тя е съставена от отделни самостоятелно работещи модули. Всеки един от модулите включва свързани една с друга работна секция, в която е разположена конвейерната лента и специална топлообменна (подгревателна) секция. Предвидени са необходимите конструктивни решения за равномерно прогряване на дървесния чипс и отвеждане на влажния въздух. Заложена е и система за непрекъснато сухо и мокро почистване на конвейерната лента.
Конвейерът е разположен пред сушилнята, в сушилнята и след нея. Той е комплектован с мотор редуктор, полиестерна лента, съединител, задвижващи гумирани барабани, механична опъвателна шейна за редуктора, опъвателна станция за лентата с пружини, верига с верижни колела и предпазни капаци.
Вентилационната система е изградена от центробежни вентилатори с подходящ дебит, въздуховоди и комин. Постоянно влажният въздух се засмуква от съответните места на сушилнята и през комина се изхвърля над покрива на цеха.
Входният бункер – дозатор е разположен на входа на сушилнята. Той е предназначен да поема колебанията в потока на входящия дървесен чипс и да го разстила по цялата широчина на конвейерната лента с регулиране на неговата височина. Заложената автоматика дава възможност за автоматично управление работата на бункера, като следи нивото на чипса в бункера и спира или пуска подаването на входящ чипс.
Електрическите таблата са предназначени за захранване и управление на съответната сушилня с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на топлинните процеси. Електро таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Сушилните и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите сушилни от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.