Наклоняеми топилни тиглови пещи


Предназначение

Електросъпротивителните пещи от този тип са предназначени за топене и поддържане на температурата на алуминий и на алуминиеви сплави. Те могат да се използват за топене и на други метали, изискващи нагряване до 1200 °С.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана с квадратна форма.
Пещта е окомплектована с тигел, разположен в работното пространство. В тигела се зареждат металните блокове, подлежащи на разтопяване.
Отгоре металният тигел се затваря с добре уплътнен топлинноизолиран капак. Наклоняването на пещта се осъществява с хидравлични цилиндри захранвани от хидростанция.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени равномерно по цялата повърхност на работното пространство на пещта.
Температурата в работното пространство на пещта се регулира от микропроцесорен програмируем ПИД регулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.