Шахтови пещи


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли в окислителна или защитна атмосфера. Те могат да се използват за отгряване, отвръщане, закаляване, нормализация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 700, 1000 и 1200 °С.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана с цилиндрична форма.
Топлинната изолация на пещите е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени равномерно по цялата повърхност на работното пространство на пещта.
Отгоре пещите се затварят с кръгъл топлоизолиран капак с автоматично задвижване.
Температурата в работното пространство на пещите се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки.
Изпълнението на пещите осигуряват минимални топлинни загуби, бързо разгряване и охлаждане и висока точност на поддържане на зададената работна температура.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.