Шахтови пещи с контейнер/защитна среда/


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли в защитна газова среда. Те могат да се използват за закаляване, нормализация, отгряване и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 850 °С.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени равномерно по цялата повърхност на работното пространство на пещта.
Пещта е окомплектована с метален контейнер, разположен в работното пространство. В контейнера се зареждат детайлите за термообработване, които според вида и големината си, са поставени в метални кошници или на специални приспособления. Отгоре контейнера се затваря с добре уплътнен топлинноизолиран капак. Херметизацията му е осъществена чрез притягане със специални болтове.
За вдигане и преместване на капака се използва електромеханично задвижване.
Температурата се контролира от микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки, разположени в работното пространство на пещта.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.