Стартира новият сайт на „Политерм“ ООД – гр. Шумен

Нова уебстраница

Нова уебстраница

Компанията ни осъзнаваше необходимостта от нов и модерен сайт, затова, започнахме проект за неговото създаване. Искахме систематичен подход, който да отчете всички аспекти на маркетинга и уеб дизайна.

Подходът ни към създаването на сайта беше следният:

– Стратегия за развитие;

– Предназначение на сайта и целеви групи на продуктите;

– Създаване на схема и концепция за сайта;

– Баланс между SEO и ползваемост на сайта;

– Създаване на модерна визия и ефективен сайт.

Сега всичко това е факт, а ние сме доволни, ентусиазирани и се надяваме, че уеб представянето ни ще бъде много полезно за всички наши настоящи и бъдещи клиенти. Желаем ви много успехи и приятна работа със сайта и продуктите на компанията ни.