За нас


История

„ПОЛИТЕРМ“ ООД е създадена през месец март 1992 г. в гр. Шумен. Първоначалната производствена дейност на „ПОЛИТЕРМ” ООД започва с производство на битови отоплителни електроуреди и промишлени електрически нагреватели.

От 2000г. предмет на дейност са проектиране, производство, ремонт, реконструкция и модернизация на електрически промишлени пещи. В обхвата на дейността е и проектиране и производство на промишлени нагревателни елементи. Седалището на фирмата е в гр. Шумен. Място на работа и адрес на оперативно управление – производствено административна сграда на ул. „Цветан Зангов”, №15 – гр. Шумен.

Персонал

Екипът ни се състои от професионалисти в сферата на проектирането и производството електрически промишлени пещи и промишлени нагревателни елементи, които могат да предоставят гъвкави технически решения на конкурентни цени.

Дейност

Компанията проектира и изработва широка гама от термични изделия по техническо задание на клиента.

Основните изделия и услуги които „ПОЛИТЕРМ” ООД проектира и произвежда са в следните направления:

I. Производство на промишлени пещи и агрегати:

  • Термични пещи:

– Камерни пещи;
– Шахтови пещи;
– Конвейрни пещи;
– Калпакови пещи;
– Пещи с въртящ се под;
– Поддържащи пещи;
– Проходни тълкателни пещи;
– Топилни пещи;
– Лабораторни пещи;
– Сушилни пещи;

  • Солни вани;
  • Линии за термообработка.

II. Производство на електрически нагревателни елементи:

  • Нагревателни елементи в излъчващи тръби;
  • Метални нагревателни елементи;
  • Патронни нагревателни елементи;
  • Нагревателни елементи за галванични вани.

III. Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващо термично оборудване;

В сферата на дейността на „ПОЛИТЕРМ“ ООД е заложен гаранционен и извънгаранционен сервиз. Благодарение на мобилната организационна структура и оборудване компанията предлага аварийни ремонти, осъществявани от висококвалифицирани екипи за кратки срокове.

База

Разполагаме с пълно производствено-техническо оборудване, необходимо за извършване на дейностите на компанията. За извършване на производствената си дейност „ПОЛИТЕРМ“ ООД използва собствена производствена база, включваща механичен участък, монтажен участък и участък за изработка на ел.табла и промишлени нагревателни елементи. Налично е закрито складово помещение и административна част.