Нагреватели


Производство на електрически нагреватели

Фирмата проектира и изработва всички видове електрически нагреватели, предназначени за работа в промишлени пещи, пещни агрегати, вани и други термични съоръжения, с технически параметри зададени от клиента, в това число:

  • Нагревателни елементи в излъчващи тръби, предназначени за работа в електрически пещи и агрегати, използващи защитена или регулируема атмосфера, с максимална работна температура до 1100°C;
  • Метални нагревателни елементи, предназначени за работа във всички видове електросъпротивителни пещи, с максимална работна температура в пещното пространство до 1300°C;
  • Патронни нагревателни елементи, предназначени за работа в електросъпротивителни пещи, сушилни, подгревателни вани, камери за измиване на детайли и др., с максимална работна температура в работното пространство до 500°C;
  • Нагревателни елементи за галванични вани, предназначени за вертикален монтаж, с максимална температура на нагрявания разтвор до 150°C.