Калпакови пещи

Предназначение

Предлаганите електросъпротивителни пещи са предназначени за термообработка до 1000 ºС на стоманени детайли – отвръщане, нормализация, нагряване преди пластична деформация и др.

Конструкция

Калпаковата пещ се състои от две части – стационарна основа и подвижен калпак. Детайлите, които ще се термообработват, се нареждат върху стационарната основа, когато калпака е разположен върху специална поставка.
Корпусът на калпака е изграден от профилна и листова стомана.
Топлинната изолация на стационарната основа и подвижния калпак е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Металоконструкцията на стационарната основа е изградена от профилна и листова стомана. Предвидени са съответни направляващи за точно фиксирване на калпака при поставянето му върху основата. Върху топлинната изолация се монтират профилни тела, изработени от огнеупорна стомана, върху които се разполага полезния товар.
Преместването на калпака се извършва с мостов кран.
Електрическото захранване на нагревателните елементи на калпака се осъществява от специални контактни блокове.
Работното пространство на пещта е разделено на топлинни зони. Всяка от тях е снабдена с независимо действаща терморегулираща система.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в нагревната зона на пещта.
Температурата в нагревната зона на пещта се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД терморегулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.