Камерни пещи с подавателна вилица


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли. Те могат да се използват за отгряване, отвръщане, закаляване, нормализация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 °С.

Конструкция

Кожухът е изпълнен от листова и профилна стомана.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в работната камера.
Температурата в работното пространство на пещта се регулира от микропроцесорен програмируем ПИД терморегулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка.
Вратата на пещта се задвижва автоматично с помощта на хидроцилиндри и хидростанция. Предвидена е блокировка за изключване на електрозахранването на нагревателните елементи при отваряне на вратата.
Пред пещта се монтира подавателната вилица, обслужването на която е ръчно.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.