Универсални камерни пещи


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична и химико-термична обработка на стоманени детайли в регулируема атмосфера. Те могат да се използват за отгряване, закаляване, газово карбонитриране, газова цементация, газова нитроцементация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите в температурния интервал от 450°С до 950 ºС.

Конструкция

Пещта се състои от работна (нагревна) камера, предкамера със закалочна вана и подвижен манипулатор.
Конструкцията на пещта е заваръчна, изработена от профилна и листова стомана.
Топлинната изолация е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли и бетони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, вати и мати.
Нагревателните елементи в излъчващи тръби, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави и керамика, са разположени по подходящ начин в работната камера.
За осигуряване постоянна циркулация на атмосферата вътре в работната камера, пещта е окомплектована с вентилатор.
Към работната камера е долепена предкамера със закалочна вана, снабдена с двуетажна подвижна маса, позволяваща едновременно да се извършва закаляване на детайлите от предходния нагрев и зареждане на нови детайли в пещта.
Работната камера е отделена от предкамерата с топлоизолирана врата.
Течността в закалочната вана се движи и се охлажда в специален топлообменник, чрез напорна установка.
Подвижен манипулатор транспортира скарите с детайли до пещта и вътре в отделните и камери, чрез специални механизми с електромеханично задвижване.
Защитния газ и газообразните карборизатори се подават в пещта през входове, разположени в страничните страни на работната камера. Продухването на пещта с неутрални газове се извършва през тръби, разположени в долната част на работната камера.
Температурата в работната камера се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.