Пещи с подвесен /висящ/ конвейeр


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли. Те могат да се използват за отгряване, отвръщане, емайлиране, нормализация и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 °С.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в нагревната камера на пещта.
Температурата в нагревната камера на пещта се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД терморегулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки.
Херметизацията по температура на нагревната зона се осъществява с въздушни завеси. Предвидена е блокировка за изключване на електрозахранването на нагревателните елементи при изключване на някоя от въздушните завеси.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).
Пещта е с висящ конвейeр и с автоматично управление.

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.