Пещи с хоризонтален конвейер

Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли. Те могат да се използват за закаляване, нормализация, отгряване и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 °С.

Конструкция

Състои се от пещ окомплектована с механизиран хоризонтален конвейер за придвижване на детайлите подлежащи на термична обработка.
Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, фасони, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в нагревната зона на пещта.
Температурата в нагревната зона на пещта се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД терморегулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.