Лабораторни пещи


Предназначение

Лабораторните пещи са електрически съпротивителни камерни и са предназначени за провеждане на различни термични процеси в производствени предприятия, лаборатории, изследователски институти, както и в учебни заведения. Те могат да се използват при работна температура  до 1000 °С.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана с квадратна форма.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени равномерно по цялата повърхност на работното пространство на пещта. Осъществява се тристранно нагряване, а нагревателя на дъното на пещта е покрит със SIC плоча.
Температурата се контролира чрез термодвойка.
Пещта е със защитна система при отваряне на вратата.

Предлаганите лабораторни пещи се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.