Пещи с въртящ се под /каруселни пещи/


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за нагряване на детайли подложени на закаляване, отпуск или нормализация с работна температура от 700 °С до 1250 °С.

Конструкция

Корпусът на пещта е изпълнен от листова и профилна стомана.
Електросъпротивителните пещи с въртящ се под (каруселни) са с кръгло работно пространство и се произвеждат с външен диаметър 1,5m до 2m. В зависимост от техническото задание на клиента външния диаметър на пещта може да бъде изпълнен и в по – голям размер.
Каруселната пещ с въртящ се под представлява затворен тунел, в който на колела или ролки се върти топлинно изолиран под. Задвижването на пода се осъществява чрез закрепена към корпуса на пещта зъбна предавка, задвижвани ролки или централна ос. За избягване постъпването на въздух в луфта между въртящия се под и стената на пещта е предвиден пясъчен, воден или маслен затвор.
Зареждането с детайли за термична обработка и изваждането им се осъществява през страничен отвор с врата.
Топлината изолация е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и фасони.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени на страничните стени и на свода на пещта, в съответствие с техническото задание на клиента.
Температурата се контролира от микропроцесорни програмируеми ПИД-регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки, разположени в работното пространство на пещта.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).
Предлаганите електросъпротивителни пещи се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка.

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.