Поддържащи пещи


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за поддържане на разтопен алуминий и неговите сплави при работна температура до 780 °С.

Конструкция

Корпусът на пещта е изпълнен от листова и профилна стомана.

Топлинна изолация на капака:

Огнеупорният слой на капака е изпълнен от лекотегловни тухли, пети и клинове. Топлоизолационният слой е изпълнен от плочи. В отворите за разполагане на нагревателите са монтирани керамични тръби.

Топлинна изолация на ваната:

Огнеупорният слой на ваната е изпълнен от плътен огнеупорен бетон. Топлоизолационният слой е изпълнен от плочи.
Нагревателните елементи, изработени от съпротивителен проводник Nikrothal, са разположени хоризонтално в капака на пещта.
За предпазване от прегряване на нагревателите са предвидени стандартни термодвойки разположени между нагревателите.
За контролиране температурата на метала е предвидена термодвойка, потопена в метала и разположена в отвора за черпене.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.