Проходни тълкателни пещи


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична обработка на стоманени детайли в окислителна или защитна атмосфера. Те могат да се използват за нормализация, отгряване и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 1000 °С.

Конструкция

Състои се от зареждащ механизъм, пещ, изваждащ механизъм и линия за връщане на празните скари.
Зареждащият механизъм, състоящ се от рама, хидроцилиндър и карета със захващащи устройства, осигурява зареждането и придвижването на скарите с детайли в пещта.
Конструкцията на пещта е заваръчна, изработена от профилна и листова стомана.
Изваждащият механизъм, състоящ се от рама, хидроцилиндър и карета със захващащи устройства, осигурява изваждането на скарите с детайли от пещта и транспортирането им до мястото на разтоварването.
Линията за връщане на празните скари, е разположена странично по цялата дължина на пещта.
Изпълнението на пещта е за едноредно или двуредно транспортиране на скарите.
Всички операции, изпълнявани при провеждане на технологичния процес, са механизирани и автоматизирани
Топлината изолация е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и фасони.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени по подходящ начин в работното пространство на пещта.
Температурата се контролира от микропроцесорни програмируеми ПИД-регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки, разположени в работното пространство на пещта.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.