Солни вани


Предназначение

Солните вани са предназначени за нагряване при закалка на всички видове бързорежещи стомани, за нагряване на стоманени заготовки и за отвръщане на специална и въглеродна стомана. Те могат да се използват при работна температура до 950 °С. Според начина на изпълнение са:

  • Тиглови солни вани;
  • Електродни солни вани.

Конструкция

Корпусът на предлаганите солни вани е заваръчна конструкция.
Двата вида солни вани се различават по начина на осъществяване на нагрева на обработваните детайли и съответно с начина на изграждане работното пространство на ваните.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Температурата в работното пространство на солните вани се регулира от микропроцесорен програмируем ПИД регулатор, възприемащ директно сигнала от стандартна термодвойка.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответния вид вана с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).
Предлаганите солни вани се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка.