Шахтови пещи за газова циментация


Предназначение

Пещите от този тип са предназначени за термична и химико-термична обработка на стоманени детайли в регулируема атмосфера. Те могат да се използват за цементация, азотиране, нитроцементация, газово цианиране и други процеси, изискващи нагряване на детайлите до 950 ºС.

Конструкция

Корпусът е изпълнен от листова и профилна стомана.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени равномерно по цялата повърхност на работното пространство на пещта.
Пещта е окомплектована с метална реторта, разположена в работното пространство. В ретортата се зареждат детайлите за термообработване, които според вида и големината си, са поставени в метални кошници или на специални приспособления. Отгоре ретортата се затваря с добре уплътнен топлинноизолиран капак. Херметизацията му е осъществена чрез притягане със специални болтове.
За циркулация на газовата смес в ретортата е предвиден вентилатор, разположен на капака. За вдигане и преместване на капака се използва електромеханично задвижване.
Температурата се контролира от микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки, разположени в работното пространство на пещта.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.