Шахтови пещи с принудителна циркулация на въздуха


Предназначение

Електросъпротивителните шахтови пещи са предназначени за следните видове термообработки: отвръщане, отгряване и други термични процеси, изискващи максимална работна температура до 700 °С.

Конструкция

Корпусът на пещта е изпълнен от профилна и листова стомана. В него е поместена топлинната изолация, от вътрешната страна на която е оформено нагревното (работното) пространство. Работното пространство на пещта е във вид на шахта, по цялата повърхност на която са разположени равномерно електрическите нагреватели, както и топлинен екран изработен от огнеупорна стомана.
Отгоре пещта се затваря с топлинноизолиран капак, на който е разположен вентилационния възел.
Задвижването на капака се осъществява автоматично, а завъртването му – ръчно, чрез лостова система.
Предвидена е електрическа блокировка между капака, нагревателната система и вентилаторното задвижване.
Топлинната изолация на пещта е изпълнена от химически неутрални и устойчиви на въздействието на различни газови среди огнеупорни лекотегловни тухли, вакуумформовани топлоизолационни изделия, мати и специални защитни покрития.
Нагревателните елементи, изработени от нови висококачествени съпротивителни сплави, са разположени равномерно по цялата повърхност на работното пространство на пещта.
Температурата в работното пространство на пещите се регулира от микропроцесорни програмируеми ПИД регулатори, възприемащи директно сигнала от стандартни термодвойки.
Електрическите табла са предназначени за захранване и управление на съответната пещ с работно напрежение, съгласно проекта и за управление на термичните процеси. Ел. таблата предвиждат съответни управляващи и защитни вериги и автоматизация, осигуряващи изискваната безопасност.
Електросъпротивителните пещи и съответно таблата за захранване и управление работят с трифазно мрежово напрежение (380 V) – за захранване на товарните вериги и 250 V за веригите за управление (командни и защитни вериги, свързани с безопасността).

Предлаганите пещи от този тип се изработват съгласно техническото задание на клиента и в съответствие с изискванията на технологията за термообработка на изделията.