Документация за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.040-1026-C01

Тук ще намерите пълен списък с документация за избор на изпълнител по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Кликнете върху заглавието на файла, за да свалите необходимите документи.