Проектно предложение BG16RFOP002-2.089-3764-C01

„ПОЛИТЕРМ” ООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3764-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 50000,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 50000,00 лв. (42500,00 лв. – европейско и 7500,00 лв. – национално съфинансиране).
Проектът стартира на 01.11.2021 г. и е със срок за изпълнение 3 месеца. Continue reading

Документация за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.040-1026-C01

Тук ще намерите пълен списък с документация за избор на изпълнител по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Кликнете върху заглавието на файла, за да свалите необходимите документи.

Съобщение за сключен ДБФП BG16RFOP002-2.040-1026-C01


„ПОЛИТЕРМ“ ООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1026-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ПОЛИТЕРМ” ООД, чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване и повдигателно съоръжение“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 284 735,11 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 199 314,58 лв. (169 417,39 лв. – европейско и 29 897,19 лв. – национално съфинансиране) със срок за изпълнение 12 месеца.

Целта на проекта е подобряване на производствения капацитет и създаване на възможност за по-висок експортен потенциал, чрез увеличаване производството на предлаганите продукти и услуги. Continue reading